Start Om Företaget Tjänster Kontakta oss Länkar  
             

             


 

Affärsfilosofi

Vi är ett företag som förstår privatägda företags möjligheter och problem och vi erbjuder ett långsiktigt samarbete för att bidra till utveckling och resultat.

Vi är övertygade om att:

  • Framgång kräver en definierad strategi med klara mål samt kompetens att driva och genomföra denna.
  • Att välja en extern samarbetspartner bidrar till ett långsiktigt resultat och framgång.
  • Adekvat ekonomiadministration är en viktig grund för företagets styrning.

Ägare och Medarbetare

Alegu startades och drivs av Lennart Gustafson

Lennart, har lång erfarenhet av företagsledning och entreprenörskap samt som rådgivare/bollplank och styrelsemedlem i ett antal privatägda företag.

Affärsansvarig är Agneta Hallman, civilekonom med lång erfarenhet inom företagsfinansiering, analyser ekonomiadministration och projektledning. Hon har dessutom bott och arbetat i f.d. öststatsländer som ledare och rådgivare och har erfarenhet av styrelsearbete i ett antal företag och branscher.

Alegu arbetar i nätverk med specialistkonsulter inom olika områden.

Nätverk och Partners

För att snabbt kunna agera och möta dina behov har vi ett antal samarbetspartners.

Vårt nätverk består enbart av personer rekryterade via vårt eget kontaktnät. Dessa har lång erfarenhet av ledarskap, förändringar och entreprenörskap.

De grundläggande kriterierna i vårt nätverk bygger på

  • Specialistutbildning
  • Mångårig ledarerfarenhet
  • Uppdaterad kompetens
  • Allmänbildning
  • Energi/genomförandekraft
  • Ärlighet och mod

Telefon: 0709 - 66 61 31 E-post: info@alegu.se
karlsborgsweden.se